Założyciel fundacji

Założycielami Fundacji byli Pani Wanda Konarzewska i Ks. Stefan Wysocki. Fundatorzy przeznaczyli kwotę w wysokości 10 mln zł (obecne 1000 zł), 1000 USD, i 1000 DM jako fundusz założycielski.

Pani Wanda Konarzewska: absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarka, autorka popularnych audycji telewizyjnych w latach 70 – tych i 80 – tych.
Jej cykliczne audycje „Fakty Opinie hipotezy”, „Nie do wiary!” i „Studio Tajemnic” gromadziły przy odbiornikach telewizyjnych miliony Polaków.
Pani Konarzewska jest laureatką wielu nagród krajowych i zagranicznych w dziedzinie twórczości telewizyjnej.
Tragiczna śmierć jedynego Syna i utrata Bliskich spowodowała generalne przewartościowanie jej życia i doniosłości życiowych celów: z indywidualnej kariery na działania społeczne i charytatywne. Wanda Konarzewska jest także założycielką i prezesem Stowarzyszenia Dziennikarskiego Klubu Promocji Zdrowia, które zajmuje się popularyzacją w Polsce zdrowego stylu życia.
Ksiądz Stefan Wysocki od ponad trzydziestu lat był proboszczem parafii Opatrzności Bożej w Wesołej, a od lat 90 -tych kapelanem Stowarzyszenia Szarych Szeregów.
Z Szarymi Szeregami Ks. Wysocki związany był przez większość swojego życia – od roku 1939 kiedy jako 11-letni chłopiec rozpoczął działalność w ruchu opozycyjnym, poprzez akcję na Łowickie więzienie w roku 1945, uzyskanie stopnia podharcmistrza w 1949, i po 50-tych latach stopnia harcmistrza. Niedługo po wojnie, natchniony słowami Chrystusa

Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili,

i za sprawą modlitwy ciotecznej siostry, Bogdany ze zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Stefan Wysocki ukończył seminarium duchowne i otrzymał święcenia kapłańskie. Od tej pory słowa te przyświecają jego życiu codziennemu i działalności społecznej.
Poprzez renowację kościoła w Wesołej, budowę wielofunkcyjnego domu rekolekcyjnego w Parafii w Wesołej, i wreszcie założenie Fundacji „Gniazdo Rodzinne” Ks. Stefanowi przyświeca jedna idea – pomagać bliźniemu, służyć ludziom młodym i starym, nie tylko przez wspólną modlitwę, ale również przez stwarzanie warunków do godnego, spokojnego, i twórczego życia.
Fundacja „Gniazdo Rodzinne” wraz z Domem Seniora i ośrodkiem rehabilitacji i fizykoterapii to owoce jego działalności wspieranej przez wielu oddanych parafian, sponsorów i wolontariuszy.

Close Menu