13.07.2020

Od 13.07.2020 wprowadzamy możliwość odwiedzania mieszkańców naszego Domu. Szczegóły w regulaminie odwiedzin.

regulamin odwiedzin

15.08.2020

Od dziś opieke duszpasterską nad naszym domem sprawuje  ks. Jacek Domański

10.09.2020

Dziś odbył się pogrzeb naszej współzałożycielki Fundacji Gniazdo Rodzinne ś.p. Wandy Konarzewskiej

26.09.2020

Długo oczekiwane otwarcie schodów głównych po gruntownej naprawie

14.10.2020

Montaż bramki zabezpieczającej na schodach w holu głównym dla zwiększenia bezpieczeństwa osób na wózku

26.10.2020

DPS Fundacji Gniazdo Rodzinne skorzystał w okresie pażdziernik-listopad 2020r. z grantu w ramach projektu „Wsparcie Dla Mazowsza” w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny PI 9 IV: Ułatwianie Dostępu Do Przystępnych Cenowo, Trwałych Oraz Wysokiej Jakości Usług, W Tym Opieki Zdrowotnej I Usług Socjalnych Świadczonych W Interesie Ogólnym. Projekt Numer POWR. 0208.00-00-0100/20

Otrzymane środki zostały przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla personelu DPS pracującego  w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami ponosząc ryzyko zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 z wyłączeniem kadry medycznej, a także na doposażenie DPS

Close Menu