Historia budowy

Kiedy po koncelebrze Mszy Świętej w czasie wizyty u Ojca Świętego Jana Pawła II w Castel Gandolfo pod Rzymem, Papież zatrzymał się na chwilę przy Ks. Stefanie Wysockim, ten zwierzył się mu m.in. że buduje dom seniora. Papież wyraźnie zainteresowany, zapytał jednak z niepokojem – „a jak Ty ten dom utrzymasz?.” Na odchodnym Pasterz Kościoła udzielił błogosławieństwa dla sponsorów, budowniczych domu, i dla jego przyszłych mieszkańców. Owoce błogosławieństwa Pasterza Kościoła pojawiają się nieustannie, wkrótce po jego wizycie w Rzymie Fundacja Renovabis przyznała kwotę 150 000 DM na budowę Domu Seniora. Jedna z pierwszych pensjonariuszek Domu oferuje wkład 300,000 PLN za dożywotnie miejsce w powstającym domu, znajoma Polka, Pani Broncel z Londynu przekazuje oszczędności w wysokości 30,000 funtów na rzecz fundacji. Przy ofiarnej pracy i pomocy „w naturze” wielu firm, budowa Domu Seniora ukończona zostaje w 2000 roku. Zadanie na pozór niemożliwe staje się rzeczywistością dzięki modlitwie, ofiarnej pracy, i pomocy wszystkich zaangażowanych. W myśl zasady „mierzyć siły na zamiary, a nie zamiar wedle sił” powstaje dzieło, które służyć będzie wielu pokoleniom ludzi starszych i potrzebujących.

Close Menu