Historia fundacji

Fundacja „Gniazdo Rodzinne” powstała w roku 1989 dzięki inicjatywie współzałożycieli, Pani Wandy Konarzewskiej i Księdza Stefana Wysockiego, proboszcza parafii Opatrzności Bożej w Wesołej.

Ten ostatni, po długich rozmowach z Siostrą Zakonu Urszulanek Szarych – Anielą Białą i po obserwacji jej zaangażowania w opiekę nad dziećmi i ludźmi starymi, doszedł do wniosku wielkiej potrzeby tworzenia ośrodków opieki nad ludźmi w podeszłym wieku.
Świętej Pamięci Siostra Aniela, która poświęciła swoje życie bezgranicznej służbie człowiekowi, jest natchnieniem dla Fundacji i opiekunką duchową Domu Seniora.
Troska o ludzi starych, której brak jest bardzo widoczny to motyw towarzyszący dziełu budowy Domu Seniora.
Szukanie sponsorów tego ambitnego projektu trwało około 10 lat. Dzisiaj Dom Seniora służy najbardziej potrzebującym i tętni harmonijnym rytmem życia wspólnoty „Gniazdo Rodzinne”.

Na początku 2000 roku, jednym z pierwszych mieszkańców Domu został Naczelnik Szarych Szeregów, Stanisław „Orsza” Broniewski. Jedną z pierwszych lokatorek była pani Bronisława Pucińska, która przekazała swoje duże mieszkanie w Warszawie ks. S. Wysockiemu w zamian za dożywotnią opiekę. W momencie zrodzenia się myśli o budowie Domu Seniora Ksiądz Prałat nie miał wątpliwości, że to mieszkanie, które otrzymał jest pierwszym wkładem w budowanie Domu.
Dom Seniora uzyskał statut Domu Pomocy Społecznej (DPS) i przeznaczył 15 miejsc dla najbardziej potrzebujących osób z listy miejskiej.

Close Menu