Formy darowizny

„Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”

Stworzenie wspólnoty osób starszych przy zapewnieniu najwyższych standardów w zakresie mieszkania i wszechstronnej opieki oprócz dedykacji i wysiłku ze strony wykwalifikowanego personelu, wymaga dużych nakładów finansowych. Tylko dzięki Państwa hojnym darom jesteśmy w stanie zapewnić wszystkim naszym mieszkańcom, bez względu na ich dochody i sytuację majątkową, profesjonalną opiekę, poczucie bezpieczeństwa i życzliwą atmosferę.

Pomóż nam rozjaśnić dni pensjonariuszy domów Fundacji „Gniazdo Rodzinne”. Zostań Sponsorem Fundacji!

Formy pomocy :

Finansowa

Fundacja z wielką wdzięcznością przyjmuje przelewy na rzecz Fundacji „Gniazdo Rodzinne”:
Bank Spółdzielczy w Halinowie, Oddział w Wesołej
Ul. I Praskiego Pułku 31 05-075 Wesoła
Numer Konta: 68 8019 1010 2002 0002 6014 0001
Kontakt telefoniczny do Banku: (22) 773 55 85
Tel/fax: (22) 773-75-32

Prosimy o zaznaczenie w tytule przelewu jeśli darowizna przeznaczona jest na konkretny cel .

Dotacje finansowe w formie przelewu na rzecz Fundacji stanowią podstawę do odpisów podatkowych od dochodu osób fizycznych i prawnych.

Fundacja posiada status instytucji pożytku publicznego
Monitor sądowy i gospodarczy z 17-12-2004 Nr 246 (2082)
nr. KRS 0000077872
1 stycznia 2004 roku weszła w życie ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na jej mocy podatnik, płacący podatek dochodowy od osób fizycznych, może przeznaczyć 1% swojego należnego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP).
Przed 1 stycznia 2007 roku podatnik był obowiązany osobiście dokonać przelewu na rzecz wybranej przez siebie OPP, a następnie odliczyć tę kwotę w swoim rozliczeniu rocznym. Obecnie na wniosek podatnika, wyrażony w zeznaniu rocznym, jeden procent na konto bankowe OPP przekazuje naczelnik urzędu skarbowego.

W naturze

Wykończenie, wyposażenie i umeblowanie zarówno Domu Seniora, jak i znajdującego się w nim Ośrodka Rehabilitacji i Fizykoterapii, możliwe było dzięki hojnym darom w postaci materiałów budowlanych, mebli, sprzętu specjalistycznego, oraz innych darów rzeczowych. Z całego serca dziękujemy w imieniu Fundacji, wszystkich mieszkańców Domu Seniora, oraz osób korzystających z usług Ośrodka Rehabilitacji i Fizykoterapii.
Jeśli Państwo lub Państwa firma rozważa możliwość pomocy w naturze, uprzejmie prosimy o kontakt: +48(22) 7613466 lub +48 887 88 87 86

Close Menu